11 Nisan 2021 Pazar / 29 Saban 1442
Gece modu

Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadisler: Berat Kandilinde ne olmuştur?

Berat Kandilinde ne olmuştur? sousunun cevabı milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadislerde bu gecenin önemi açıkça anlatılmaktadır. Peygamber efendimiz bazı hadislerinde; Berat Kandilinde ibadet edilmesini tavsiye etmiştir. Berat, kelime anlamı olarak kurtuluş demektir. İşte Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadisler

28 Mart 2021 Pazar 09:24 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 09:24

Şaban ayının 15. gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denir. Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadislerde de bahsedildiği gibi ganimet sayılan bu gecede dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, bulunmaz bir fırsattır. Peki Berat Kandilinde ne olmuştur? Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadisler

Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan Berat kandili 27 Mart, Cumartesi günü idrak edilecek. Peki Berat Kandilinde ne olmuştur? İşte Berat Kandilinin önemi, bu gece ile ilgili Ayet ve hadisler...

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili, bu ayın 15. gecesinde (14. günü 15. güne bağlayan gece) hatırlanmaktadır. İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah'ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi Berat gecesinde olmaktadır. O günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste açıkça belirtilmiştir. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Bazı âlim ve müfessirler Duhan suresinin 3. ayetinin Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur'an'ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de ayetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır.

Berat Kandili'nin kastedildiği düşünülen Duhan Suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyrulur:

"Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir." (Duhan, 44/1-4)

BERAT GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Resulullah (s.a.v.) buyurdular:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce, H. no: 1388)

Peygamberimizden (s.a.v.) gelen bir rivayette ise "Allah Taala, Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar." (İbn Mace, İkâmetü's-Salât, 191 ( I, 445) Hadis No:1390)

Hz. Aişe (r.a.) şöyle buyurmuştur:

"Bu gece (Şaban'ın onbeşinci gecesi) Hz. Peygamber'i (odanın içinde) aramaya başlamıştım ki (O'nu) başını secdeden kaldırırken buldum. Buyurdu ki: "Ey Aişe, Allah ve Rasulü'nün seni korkutmasından mı korktun? dedim. Hz. Aişe validemiz "Diğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim" dedi. Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar." buyurdu. (İbn Mace, İkametü's-Salat, 191, (I, 444), H.No.1389)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:

"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna."(İbni Mâce, İkame, 191.)

"Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna."(et-Tergîb ve't-Terhib, II/118.)

"Allah Teâlâ Şâban'ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."(İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.)

Berat Kandili mesajları 2021 resimli, Kısa, anlamlı, Ayetli

Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Berat Kandili nedir? Berat Kandili'nin önemi ve fazileti nedir?

Berat Kandili için ne zaman oruç tutulur?

Berat Kandili namazı nasıl kılınır?