Tüm Yazarlar
Mahmut Özer Yazıları
Medeniyet ve ‘egemen ağlar’
Mahmut Özer
Günümüz dünyasında artık mücadeleler gerçek savaşların ötesinde ağırlıklı olarak yumuşak güç (soft power) kullanımı alanında gerçekleşmektedir. Modern dünyada yumuşak güç kullanımı bir seçenek değil zorunluluk haline gelmiştir. Ülkeler güçlerini kendilerine bağlı ağları devreye sokarak artırmakta, güç kullanma esnekliğine sahip olmaktadırlar.
Türkiye’de doktora eğitiminde uluslararası öğrenciler
Mahmut Özer
Doktora eğitiminde uluslararası öğrenciler, ülkelerin, dünyanın en zeki beyinlerini doktora programları üzerinden AR-GE çalışmalarına dâhil ettiği, dolayısıyla ekonomik gücünü artırdığı, üstelik kamu diplomasisi açısından daha nitelikli yumuşak güç kullanabilme esnekliği de sağladığı için devasa yatırımlar yaptıkları bir yükseköğretim alanını oluşturmaktadır.
Yükseköğretimde misyon farklılaşması
Mahmut Özer
YÖK tarafından Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma ile ilgili atılan adımlar değerlidir. Bölgesel ve ulusal önceliklere uygun aynı zamanda uluslararası boyutu da göz önüne alan tutarlı bir yükseköğretim ağına sahip olana kadar bu kararlılığın sürdürülmesi gerekmektedir.
Trump sonrası yükseköğretimde uluslararasılaşma sorunu
Mahmut Özer
Türkiye’nin hem uluslararası öğrenciler hem de uluslararası öğretim elemanları için cazip bir destinasyon olmasının önündeki mevcut engeller araştırılmalı ve bu engelleri ortadan kaldırmaya yönelik sistematik ve kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.
Doktora meselesi memleket meselesi
Mahmut Özer
Yükseköğretimde kalite konusunda en kritik hususlardan birisi, doktoralı öğretim elemanı sayısı ve doktora eğitiminin niteliğidir. YÖK’ün başlatmış olduğu ve 100 alanda 2 bin burslu doktora öğrencisini kapsayan yeni proje son derece umut vericidir.
Yükseköğretim kalitesini artırmada sahici bir çaba örneği
Mahmut Özer
Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı’na başvurmamız üniversitemizin kalite süreçlerindeki deneyimini bir basamak daha yukarıya çıkarttı. Bu süreç üniversitemizde kurumsal kalite güvence sisteminin yerleştirilmesinde bizlere yol gösterecektir.