Tüm Yazarlar
Mehmet Ödemiş Yazıları
Postmodern çağ, bilimcilik ve anlam krizi
Mehmet Ödemiş
Ateizmde bilimsel bilgiye atfedilen değer, tüm kuşkuları izale edecek denli bir kesinlik içermektedir. Bu radikal tutum ise bir tür pozitivist bağnazlığa yol açmaktadır. Hakikate giden yolları daraltan, farklı usul ve yaklaşımları dışlayan ve adına “postmodern çağın yeni dini” denen bilimciliğin insana vaat ettiği şey; bir ‘anlam krizi’nden fazlası değildir.
Özgür iradenin yokluğu (!) üzerine
Mehmet Ödemiş
Yapay zeka tartışmalarının da bir parçası haline gelen özgür iradenin var olup olmadığını, varsa cesameti ve mahiyetinin neliğini bu konularda kafa patlattığını bildiğimiz bir isimle Prof. Dr. Sinan Canan ile konuştuk.
Karısını şapkası sanan adam
Mehmet Ödemiş
Thomas Aquinas’ın “Felsefe, teolojinin cariyesidir.” mantrasıyla dinin hizmetine verdiği akıl, aydınlanma ile birlikte özerkliğini ilan etmiştir. Aslında dinin kiliseden kaçışının remzi olan bu firar, daha sonra sekülerizmin truva atına dönüşecektir. Artık sadece akıl ile çelişmeyen vahiy bir kıymet ifade etmekte, çelişenler ise kilise dogmatizminin karanlık gayyasına hapsolmaktadır.