Tüm Yazarlar
Mustafa Yeneroğlu Yazıları
Seçim arifesinde yurtdışı vatandaşlar ve AK Parti
Mustafa Yeneroğlu
Seçim dönemi aynı zamanda ülke adına bir muhasebe dönemidir. İktidar partisi bir taraftan geride bırakılan dönemde yapılanları seçmenlerle paylaşırken diğer taraftan yeni hedeflerini kamuoyuna açıklar.
‘Mazlum gurbetçi’-‘bilinçli diaspora’
Mustafa Yeneroğlu
Gurbetçi kavramı bir dönem sosyolojik gerçeklikle tamı tamına örtüşen bir tanımlamaydı. Yüz binlerce insan ‘gurbete’ gitmişti. Yaşananlar, dramlar, acılar ve sevinçler dünyası Türkçe’de farklı kitlesel tecrübelerle de derin kök salmış bu kavramla ifade ediliyordu. Bununla birlikte geride bırakılan 50 yılı aşkın tarihi süreç bu kesimi gurbetçilikten farklı bir noktaya getirdi. Tam da bu noktayı ifade etmek için yeni kavramsallaştırmalara ihtiyaç var. Bu kapsamda diaspora kavramı kayda değer bir alternatif sunuyor.
Türkiye’de göç ve diaspora yönetimi
Mustafa Yeneroğlu
Göç bugün toplumsal yapıları, siyaset yapımını, yatırım araçlarını ve şekillerini, kültürleri, kısacası dünyayı yeniden şekillendiriyor. Türkiye, gerek dış göçe gerekse de Türk diasporasına ilişkin politikalarını bütüncül bir bakış açısı ile şekillendirecek farklı mekanizmaları etkinleştirebilirse, bu potansiyelden maksimum yararlanabilir.
Krizler ve fırsatlar arasında Türkiye-AB ilişkileri
Mustafa Yeneroğlu
AB’nin içinde yaşanan gelişmeler ve uluslararası dinamikler AB’nin varlığını tartışmaya açtı. Hazımsız büyüme, ekonomik kriz, ırkçı popülizm, Brexit ve mülteci kriziyle birlikte ortak karar alma kapasitesinin olmadığı gerçeğiyle yüzleşti AB. Diğer yandan, AB ve NATO yayılması karşısında agresif tutum gösteren Rusya’ya karşı ne kadar zayıf olduğunu tecrübe etti. Bu çerçevede, Türkiye projeksiyonunun Avrupa’nın içinde bulunduğu varoluşsal sorunları gölgelediğini ve AB’nin geleceğiyle ilgili farklı senaryoları tartışmaya açtığını görürüz.
Batı’daki İslam düşmanlığı neden Türkiye’nin meselesi?
Mustafa Yeneroğlu
Artan İslam düşmanlığı yurt dışındaki vatandaşlarımızın iş, eğitim ve sosyal alanda ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden olmakta ve onların topluma eşit katılımlarını büyük ölçüde engellemektedir. Avrupa’daki İslam düşmanlığıyla mücadele, aynı zamanda orada yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşadıkları ülkedeki varlıklarını yerel toplumla harmoni içinde yürütebilmeleri için adımlar atmayı da beraberinde getiriyor.
Diaspora politikalarının mikro alana yansıması
Mustafa Yeneroğlu
Diaspora politikalarının partiler üstü kalıcı bir devlet politikasına dönüşmesi, akademya ve medya desteğinin yanında diasporanın kendi gündemine sahip çıktığı nispette mümkün olacaktır.
İslam karşıtlığını besleyen mekanizma
Mustafa Yeneroğlu
Avrupa ülkelerinde güvenlik konsepti terimlerinin tamamı ‘İslam’ kavramsallaştırmasından ayrılmadığı sürece, artık olağan hâle gelen Müslümanlara yönelik düşmanca saldırıların önlenebilmesi o kadar da kolay olmayacak.
Müslümanlar nasıl Avrupalı olur?
Mustafa Yeneroğlu
AP seçimleri, Avrupa’da yaşayan ve başörtüsü, paralel toplum, aşırılık, Türkiye’nin AB üyeliği, ulusal göçmen sorunları ve uyum gibi konularda sıkça tematize edilen bizler için büyük bir fırsat. Verilen soru önergeleri ya da raporlarda sıkça tematize edilen Müslümanlar, ancak katılımı arttırarak ‘tartışılan’ değil, ‘tartışan’ konumuna gelebilir.
Yabancı düşmanlığına devlet güvencesi!
Mustafa Yeneroğlu
Alman makamları sağcı şiddeti tanımakta bugün dahi ciddi manada zorlanmaktadır. Oysa şiddete hazır 200 aşırı sağcının tutuklama kararıyla aranmasına rağmen yeraltına inip izlerini kaybettirebilmeyi başarabilmiş olmaları bile başlı başına bir skandaldır.