Tüm Yazarlar
Tahir Güroğlu Yazıları
Adı konmamış 1993 darbesi ve kaos deneyleri
Tahir Güroğlu
Türkiye, önümüzdeki dönemde kutuplara ayrılmış ve kutuplar çatışması üzerinden enerjisi heba edilerek bloke edilen bir ülke olmak yerine çeşitli kutupların bir istikamet doğrultusunda meczolunduğu bir ülke olma idealine sarılmalıdır.
Suriye’nin teröre yardım tarihi
Tahir Güroğlu
Suriye, 1970’erden bugüne dünyanın dört bir yanında adı korku yaratan terörist örgütlerin yatağı odu. Tıpkı 1980’lı yılların başında Türkiye’ye problemler yaratması için PKK’ya kucak açtığı gibi. Bekaa vadisi, Suriye’nin kontrolüne geçmesiyle birlikte, bölge uluslararası terörün bir eğitim merkezi durumuna gelmişti.
Elif-Ba'dan Alfa-Beta'ya
Tahir Güroğlu
Halifeliğin kaldırılmasıyla, Lâtin harflerinin şeriata aykırı olduğu yolunda fetva vermeğe kalkışabilecek bir makam ortadan kaldırılır. Kemalistler, İzmir suikast teşebbüsünü bahane ederek, İttihatçıların A takımını ve Terakkiperver Fırka ileri gelenlerini sahneden silerler. Bu şekilde, harf inkılâbına karşı çıkabilecek muhtemel tüm unsurlar etkisiz duruma getirilir.
Lozan’dan bugüne Kürt sorunu
Tahir Güroğlu
27 Mayıs’ın, Kürt ileri gelenlerini Sivas kampında toplaması önemlidir. DP’yi destekleyen Kürtler, 1960 sonrası siyasi kamplaşmada, Sol’un kampına itilmiştir.
Yahudilerin ve Yahudiliğin modern dünyadaki rolü
Tahir Güroğlu
İsrail için gerilemenin başlamış olması muhtemeldir. Filistinli Arapların hukukunu gözeten ve İsrail’e alışık olmadığı bir şekilde geri adım attırmaya dönük bir siyasetin netice alması imkân dâhilindedir. Güncel bazı sıkıntıları olsa da, Türkiye bu konuda yanlış yolda değildir.
Habil’in ve Kabil’in kurbanları...
Tahir Güroğlu
Hz. Âdem’in iki oğlu Habil ve Kabil, Tanrı’nın kendilerinden armağan istemesi üzerine, O’na armağan verirler. Hediye olarak bitki sunan Kabil, yerleşik toplumların atası gibidir. Hediye olarak hayvan kurban eden Habil çoban-göçebe toplumların atası gibidir.
Akif’in meali ve Türkçe ibadet
Tahir Güroğlu
İbadet dilinin orijinal dil olmasının lüzumu, insanın üst âlemler ile olan irtibatının kopmaması içindir. Bir dinin kutsal kitabı hangi dil ise, o din müntesipleri için ibadet dili odur.