Tüm Yazarlar
Yaşar Aydın Yazıları
AB ekonomisine Çin kıskacı
Yaşar Aydın
2018 yılı başında yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Rusya ve Çin’in Amerikan çıkarlarını ve değerlerini tehdit eden revizyonist güçler olarak tanımlanması ABD ile bu ülkeler arasında uzun sürecek bir güç kavgasına işaret ediyor. Ancak dikkatlerden kaçsa da şu anda bir başka çıkar çatışması ve güç mücadelesi Çin ile Avrupa Birliği arasında yaşanıyor.
Türkiye-Almanya: Normalleşme mi, geçici bir yakınlaşma mı?
Yaşar Aydın
Almanya ile ilişkilerin geliştirilmesi, ABD ile yaşanan gerginlikler de dikkate alındığında, Türkiye açısından önem taşımaktadır. Olaylara soğukkanlıkla yaklaşmalı, ilişkilerin önündeki engellerin aşılması yönünde çabalar sarf edilmelidir. Öncelikle ekonomiye odaklanmak gerek, çünkü hem ideolojiden en uzak alan hem de Alman girişimcileri için Türkiye olumlu birkaç gruptan biri.
Almanya’da siyasal fragmantasyon dönemi
Yaşar Aydın
Ortadoğu’daki gelişmelerin Avrupa’ya yansıması sadece İslam karşıtlığını değil, küreselleşmeye ve mevcut çokkültürlülüğe olan kuşkuyu da artırdı. Bundan başka Brexit’de AB’nin geleceği ile ilgili kaygıları tetikledi. Bu ortam da küreselleşme karşıtı, açık toplum yerine sınırların kapatılması ve ulusal çıkarlara öncelik veren bir devletçiliği savunan AfD’nin işine yaradı.
Yalnızlaşan Almanya ile gerginliğin arka planı
Yaşar Aydın
Ekonomisinin jeopolitik türbülanslara bu denli açık olması Almanya’nın siyasi gücünü sınırlandırıyor. Dolayısıyla Almanya’nın AB ve Türkiye üzerindeki yaptırım gücü abartılmamalı. Ancak herşeye rağmen Türkiye’nin Almanya’yı ciddiye alması ve ilişkilerini onarması gerekiyor.
Yeni Alman dış politikası: Ne ABD ile ne ABD’siz
Yaşar Aydın
Türkiye ile Almanya arasında birkaç yıldır devam eden gerginlikler, darbe girişimi sonrası artarak “İncirlik krizi” ile yeni bir boyut kazanmış durumda. Alman milletvekillerinin hava üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemesi üzerine Almanya İncirlik’te bulunan asker ve Tornado savaş ve keşif uçaklarını Ürdün’e yerleştireceğini açıkladı. Hamburg’daki G-20 Zirvesi sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türklere konuşacağı bir kapalı salon toplantısı yapılmasına izin verilmemesi ikili ilişkilerin bir süre daha gergin geçeceğine işaret ediyor.