Tüm Yazarlar
Ali Yaşar Sarıbay Yazıları
Devlet-toplum ilişkisinin hassas noktaları ve 15 Temmuz
Ali Yaşar Sarıbay
15 Temmuz ile ilgili şimdiye kadar çok çeşitli anlatılar yapıldı ama bu anlatılar, büyük bir felakete yol açacak böyle bir girişimin yapısal mekanizmaları üzerine pek eğilmedi. Oysa bu mekanizmalar da devlet-toplum ilişkisinin hassas noktalarıyla yakından ilgilidir.
‘Medeniyetler Çatışması’ tezine yeniden bakmak the West and the rest
Ali Yaşar Sarıbay
Medeniyetlerin temelini dinler oluşturuyorsa; bu, çatışmanın medeniyetler arasında değil, dinler arasında vuku bulduğu iddiasını içerir. İkiz Kuleler olayının akabinde G.W. Bush’un “Haçlı Seferi” ilânı, bir dil sürçmesi değil, bastırılmışın geri dönüşünün real-politik tezahürüdür.
Politik - teolojik bir mesele demokrasi ve islam ilişkisi
Ali Yaşar Sarıbay
İslâmiyet’in, Batı’nın rasyonel/ideal/evrensel yönetim biçimi olan demokrasisinin sosyo-politik ve ekonomik öncülleri ile bağdaşması zorunlu görülmüştür. 3 Temmuz darbesinden sonra aynı zihniyet yeniden sahne almıştır.
Demokrasinin yalnız kalabalıkları
Ali Yaşar Sarıbay
Esas mesele, İktidarın beraber yaşamanın demokratik formlarını gösterme iradesinin gayri meşrulaştırılmak istenmesidir. Şüphesiz ki, demokratik bir rejimde hiçbir kimse, kurum, değer ve siyasi fikriyat eleştiriden muaf değildir. Ama, meselenin iktidarla olan bağlantısının kısmî olması kadar, demokrasi ile olan bağlantısı da o kadar kısmîdir. Buradan nasıl çıkılabileceği ise ayrı bir konudur.
Bir felsefi antropoloji olarak Demirkubuz sineması
Ali Yaşar Sarıbay
Demirkubuz filmleri gerçeğin içinden geçer; ama, bize gene de gerçeği belli bir mesafeden seyrettirir ve bu sayede dünyadaki yerimizi düşündürtmeye imkân sağlar. Demirkubuz sinemasını yönetmenin kişiliğinden bağımsız olarak ele almak imkansızdır.
Millet milliyetçilik demokrasi
Ali Yaşar Sarıbay
AK Parti kongresinde Başbakan Erdoğan ‘Milleti’ en az Bahçeli kadar telâffuz etmiştir. Acaba, ‘Millet’ derken Erdoğan ve Bahçeli kavrama farklı anlamlar mı yüklemektedirler; dahası, aynı mefhum üzerinde bu kadar ısrarla duran Erdoğan, nasıl oluyor da Bahçeli’ye göre “2071’de Türkiye’yi”, “Türk vatanını”, yani Türk Milletini yok sayabiliyor?
‘Kimsesizlerin kimsesi’ olmaya devam mı?
Ali Yaşar Sarıbay
AKP piyasa ekonomisine yönelik düzenlemeleri pekiştirirken global kapitalizmin eşitsiz ve adaletsiz yüzünü belli ölçülerde ‘yumuşatarak’ dezavantajlı toplum kesimlerinin nezdinde makbul hale gelmiştir.
Yeniden bir millet olmak
Ali Yaşar Sarıbay
Kör dövüşünü engellemenin yolu siyasal birlik bağlamında Millet olmaya ruh veren unsurların Devlete yansıtılmasıdır. Bu da sadece Kürtleri değil, herkesi ilgilendirir.