07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu

Peygamber efendimizin Recep ayı ile ilgili hadisleri nelerdir? Recep ayı ile ilgili sahih hadisler

Recep ayı ile ilgili sahih hadisler nelerdir? sorusunun yanıtı 3 aylarda ibadet etmek isteyen Müslümanların gündeminde. Recep ayı üç ayların ilki olup, haram aylar arasında yer almaktadır. Recep ayında sünnete uygun ibadet etmek isteyenler, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in sözlerini örnek almak istiyor. Peygamber efendimizin Recep ayı ile ilgili hadisleri haberimizde derledik. İşte Recep ayı ile ilgili Hadis-i Şerifler ve sahih olmayan (doğruluğu bilinmeyen) hadisler.

14 Şubat 2021 Pazar 09:32 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 09:32

3 ayların başlangıcı ve ilk ayı olan Recep ayının gelmesiyle birlikte Peygamber efendimizin bu ay için söyledikleri sünnet ehli için yeniden gündeme geldi. Bu ayda ibadetlerini Sünnete göre yapmak isteyenler "Recep ayı ile ilgili sahih hadisler nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep ayı için rivayet edilen birçok Hadis vardır fakat Recep ayı ile ilgili sahih hadisler daha çok önem taşımaktadır. İşte Peygamber efendimizin Recep ayı ile ilgili hadisleri

RECEP AYI İLE İLGİLİ SAHİH HADİSLER NELERDİR?

Receb ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri olup geleneğimizde önemli yeri olan üç ayların ilkidir. "Receb ayına câhiliye döneminde de ta'zim edilir ve onda savaşılmazdı. Onunla sonra gelen şâban ayına müşrikler recebân derlerdi."

Receb ayının haram aylardan sayılması, senenin ortasında Mekke civarında oturanların umre yapmaları içindir.

Resûl-i Ekrem'in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 175, 176)

Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Receb ayı, Allah'ın seçtiği aylardandır. O, Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayına ta'zim eden kişi Allah'ın emrini büyük tutmuş olur. Kendi emrine değer vereni de Allah naîm cennetlerine koyar ve en büyük rızasını onun için zorunlu kılar..."

Enes b. Mâlik'ten rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Cennette receb adı verilen bir nehir vardır. Bu nehrin suyu sütten beyaz, baldan tatlıdır. Kim receb ayından bir gün oruç tutarsa, Allah o nehirden ona içirir."

Haram ayların isimleri bir hadiste belirtilir. Şöyle ki, Sahihayn'da Ebû Bekre'den tahriç edildiğine göre Vedâ Hutbesinde Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki sıraya göre sürüp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Onlardan dördü haram aydır. Üçü peş peşedir: Zilkâde, zilhicce, muharrem. Biri de cemâziyelâhir ile şâban arasındaki receb-i Mudar'dır."

Bu hadis başta Buhârî ve Müslim'in Sahih'leri olmak üzere birçok kaynakta geçmektedir.

RECEP AYI İLE İLGİLİ SAHİH OLMAYAN HADİSLER

Enes b. Mâlik'ten rivâyet edildiğine göre Rasulullah'a (s.a.v.) receb ayına receb ismi verilmesi sorulunca şöyle buyurdu:

"Çünkü onda ramazan ve Şaban ayı için (hazırlık olarak) çok hayır yapılır."

Resul-i Ekrem'in receb ayı girdiğinde, "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Muʿcemü'l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

Resûlullah'a isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" rivayetinin ise aslı bulunamamıştır. (Süyûtî, s. 114).

Rasûlüllah'tan (s.a.v.) receb ayının fazileti ile ilgili sadece bu hadisin vârid olduğunu, ama tamamının değil; sadece şu kısmının geldiğini belirtmiştir: Receb ayı girdiği zaman Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle dua ederdi: "Allah'ım receb ayını bize mübârek kıl."

Hz. Peygamber ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28) Bundan dolayı şâban ayında oruç tutulması çoğunluk tarafından mendup sayılmakla birlikte Resûl-i Ekrem'in ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislere (Buhari, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 175, 178) ve Şabanın on beşinden sonra orucun terkedilmesine yönelik rivayetlere dayanan bazı âlimler, orucu farz olan ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüştür.

Müslim'in Sahih'inde uzun bir hadisin baş tarafıdır; o hadisin devamı haram aylarla ilgili değildir.

Receb ayının cemâziyelâhir ile şâban ayları arasında sayılması, Cahiliye döneminde Arapların yaptıkları tehir etme yani bir ayın zamanını diğer bir aya atlatma yahut iki veya üç yılda bir yıla bir ay (on üçüncü ay) eklenmesini ortadan kaldırmak içindir.

3 aylar tesbihi nasıl çekilir?

Recep ayında 30 rekat namaz nasıl kılınır?

En güzel 3 aylar tebrik mesajları ve üç aylar ile ilgili sözler

Recep ayı orucunun fazileti nedir?

Recep ayı ne zaman başlıyor 2021? İşte Recep ayında yapılacak ibadetler