Tüm Yazarlar
Cengiz Gül Yazıları
Darbe çağrısı ve ifade özgürlüğünün sınırları
Cengiz Gül
İfade özgürlüğünün, çoğulcu demokratik bir toplumda dahi sınırsız olamayacağından hareketle, hakaret, tehdit, küfür, iftira, suça teşvik, suçu ve suçluyu övmek, terör propagandası yapmak, ırk ayrımcılığı ve nefret içerikli söylemler türünden anti-demokratik ifadeler hoşgörüyü hak etmez.
Kimyasal hadımın anayasal haklar boyutuyla tartışılması
Cengiz Gül
Cerrahi hadım, tedavi amaçlı bir uygulamadan ziyade bir cezadır. Ancak kimyasal hadım uygulamasının, bir ceza değil de daha çok tedavi olma yönü öne çıktığından, cinsel özgürlüğünü kötüye kullanma eğilimi yüksek olan ve bunu somut biçimde gösteren bir cinsel suçlu için uygulanmasında hukuken bir problem yoktur.
MİT Müsteşarlığı ve milletvekillerinin yargılanması meselesi
Cengiz Gül
MİT Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanına Bağlanması: Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilip 25 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı KHK’de öne çıkan konulardan birisi olarak, MİT Müsteşarlığı’nın, artık Başbakan’a değil de Cumhurbaşkanı’na bağlanması hakkındaki eleştirel söylemler, bir süre daha kamuoyunu meşgul edecek gibi durmaktadır.
Bağımsızlık ve tarafsızlık kıskacında adalet arayışı
Cengiz Gül
Hakkın ne olduğu, haklının kim olduğu ve ihtilaflı bir konuda hukukun ne dediğini tayin ve tespit hususunda kesin olarak hükme bağlama yetkisine sahip olan devletin yargı organı bünyesindeki unsurlarının yapısal ve fonksiyonel açıdan ne konumda bulundukları veya bulunması gerektikleri, hukukun üstünlüğünü hedefleyen bir devlet için büyük önem taşımaktadır.
Referandum sonrasında TBMM’nin yeni konumu
Cengiz Gül
Yapısal ve fonksiyonel yönden içiçe geçmiş bir yasama-yürütme görüntüsünden, daha sağlam ve gerçekçi bir kuvvetler ayrılığına zemin hazırlayan, TBMM’yi yürütme karşısında eskisine göre daha güçlü, bağımsız ve denetleyici bir konuma getiren yeni anayasal manzara karşısında, hala TBMM’nin ortadan kaldırıldığını veya güç ve yetkilerinin azaltıldığını iddia etmek hakperestlikten çok uzaktır.
Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanı’nın siyasi-cezai sorumlulukları
Cengiz Gül
YSK’nın 27 Nisan 2017 tarihli kararıyla, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen referandum sonuçlarının yüzde 48.59 hayır oyuna karşılık, yüzde 51.41 evet oyu çıkması ile kabul edilen anayasa değişikliğinin özünde, mevcut yarı-başkanlık hükümeti modelinden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin olduğu artık herkesin malumudur.
Yetkili ve sorumlu cumhurbaşkanı
Cengiz Gül
Çıkaracağı kararnameyle yasamanın tasarrufu olan kanunu değiştiremeyen, kaldıramayan ve hatta kanuna aykırı ise kararnamesi hükümsüz bırakılan bir Cumhurbaşkanının, nasıl tek adam olup da diktatörleşebileceği iddia edilebilir?
İstikrar ve demokrasi arayışında cumhurbaşkanlığı sistemi
Cengiz Gül
Yasama-yürütme tıkanması karşısında, başkana veya meclise tanınacak, aynı anda hem başkanlık hem de meclis seçimlerinin yenilenmesini öngören bir “eş zamanlı seçim” düzenlemesi, muhtemel bir siyasal kilitlenme riskini azaltan veya bertaraf eden bir katkı sağlayacaktır.