Tüm Yazarlar
Mustafa Ekici Yazıları
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
Mustafa Ekici
“Dinlerine uymadıkça, Yahudiler de Hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan; and olsun ki, Allah’tan sana ne bir dost bulunur ne de bir yardımcı vardır.” Bakara-120
Suriye iç savaşına Türkiye’nin çözümü: Güvenlikli bölgeler 
Mustafa Ekici
Türkiye’de akraba ve uzantıları olan bu sosyoloji, yüzyıl önce Fransız dayatması ile çizilen uyduruk sınırlarla Türkiye’den koparılmış vatan evlatlarından oluşmaktadır. Türkiye’nin güvenlikli bölge stratejisi, buradaki kardeş nüfusun sosyal, kültürel, ekonomik olarak Türkiye’ye entegrasyonunu sağlayacaktır.
Gerçek ve hayalin kavşağında kürt seçmen
Mustafa Ekici
Oliver Cromwell’in dediği gibi “Bir insan hiçbir zaman, nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez.” Evet, Kürtler de bu kıblesiz, bu yönsüz dayatmacı siyasetlerin çıkmaz yol olduğunun ayırdına varıyor. Batıcı, militarist, dayatmacı terör şebekelerinin yakıp yıktığı toplumsal temeller yakın zamanda hızla yeniden ihya edilecek. 
Şehadet, gaza ve adap üzerine
Mustafa Ekici
Bu vatanın her köşesine dağılmış, her kasabasında, her bucağında mirasları ve hatıraları ile capcanlı yaşayan onurlu şehitler/gaziler kervanına tekrar tekrar bakın. Küffarın uykularını kaçıran bu akıl dışı denklemi kuran sıradan insanlardır işte. Allah’tan rıza dışında hiç bir şey ummayan, kendinden, adından bahsedilmesinden bile utanan, acısını onurla taşıyan bu sessiz çoğunluktur İslam milletini var kılan…
Bölge siyasetinde yeni bir durak: Afrin ve Zeytin Dalı
Mustafa Ekici
Türkiye işgalci bir ülke değil, hakkını, tarihten gelen hukukunu arayan, sınırlarının ötesinde dayatma ile karşı karşıya bırakılmış ahalisinin hakkı için mücadele eden bir ülkedir. Bölge ahalisi ile rıza üzerinden ilişki geliştirerek derin bir haklılık zeminine sahip tek güçtür.
Vatan
Mustafa Ekici
Toprağa sınır çizilmez, sınırlar gönüllere çizilir, zihinlere çizilir. Irkçılıkla, ideolojilerle, insana kandan, gözyaşı ve zilletten başka hiçbir şey getirmeyen süslü söylevler ile dayatılan tam anlamı ile bir vatansızlıktır. Türkçede ve İslam’ın diğer dillerinde bir aşağılama ve küfür olarak vatansız denmesi boşuna değil.
Temmuz'un kanı
Mustafa Ekici
Ölüm şüphesiz yaşamın insana sunduğu en son ve en büyük var oluş imkanıdır ve ne için yaşadığını bilmeyenler şüphesiz ne için öldüklerini de bilmezler. Bildiğimiz bütün mikyasları tuz buz eden bir matematiği var şahadetin.‘Sakın ha onları ölü sanmayasın, onlar dipdiridir ama sen anlayamazsın’ 2/154
Bir büyük toplaşma
Mustafa Ekici
Göğe ağan temmuzun kanı aşkına, batılın göğsüne gümleyen mümin aşkına, bu sefer evet, bu sefer. Yüzyıldır bekleyen hesaplar aşkına bu sefer. Şam’da inleyen yetim aşkına bu sefer, koynumuza koma elimizi bu sefer...
Kürt’ün Türkiye’den kopma korkusu üzerine
Mustafa Ekici
İstiklal Harbi ve evvelini hazırlayan süreç İslam Milleti’nin emperyalist sömürgeciliğe karşı topyekün bir direnişi ve kısmi de olsa zaferidir. Kısmi diyorum çünkü bugün İslam coğrafyasında yaşanmakta olan kanlı ve ağır parçalanmışlık, geri çekilmemiz sonucu sömürgeci güçlerin yüzyılın başında ele geçirdiği topraklarımızda kurduğu sömürge düzeninin doğal sonucudur.
Kurtarıcıların elinden kurtulmak: Halk oylaması
Mustafa Ekici
60’ların heyecanlı solcuları, 70’lerin silahlı terör, kır gerillası/şehir gerillası gibi fantastik projelerin peşinde binlerce genci devşiren örgütleri, 80’lerin sokakları kan gölüne çeviren militanları, son kırk yılın Kürt maskesi takmış sekter solculuğu tam olarak ne istiyordu? Hiç şüphesiz faaliyetleri ile, iddialarının tam aksine darbecilerin kurtarıcı maskesi takmalarına ortam sağlamak.
Ya Allah menna gayrek ya Allah
Mustafa Ekici
Bir insanı öldürmek elbette kötüdür, ama düşman kapına dayandığında, haddi aştığında, onuruna, namusunda göz diktiğinde, evini barkını talana yeltendiğinde artık savaş kaçınılmazdır ve cesur olmak gerektir. Hemen kapımızın eğişinde çocuklar doğrandığında, işkence ve ölüm kaburgalarına gümlediğinde mazlumun, savaş büyük bir onur, büyük bir şeref, ölmek, ölebilmek büyük bir erdemdir.
Türkiye’nin miğferi yine Türkiye
Mustafa Ekici
Doğu’da ve Batı’da temerküz eden güç odaklarının ikisinde de Türkiye’nin geleceği yoktur. Türkiye kendi başına bir güç odağıdır. Türkiye’yi güdümlü bir uzak Batı jandarma karakolu gören ekalliyet kabul etmese de bu ülke İslam dünyasının umududur.
Zorunlu bir seyahat üzerinden Kürt siyaseti okuması
Mustafa Ekici
Cerablus operasyonu, hiç şüphesiz PKK/PYD’nin ayarını bozdu. Şimdi kendilerini cesaretlendiren Batı başkentlerinde kimse telefonlarına çıkmıyor. İyice sıkıştıkları bu cendereden bir çıkış yolu arıyorlar. O yüzden Başkan Barzani’ye koşuyorlar can havliyle.
Dünyaya yeni bir söz: Türkiye
Mustafa Ekici
Dünyanın bütün zalimlerine, haklılık maskesi takınmış bütün şeytanlarına rest çeken, her şeyin tekleştirildiği, insanlığın kapitalistlerin iştahları için bir çöplüğe mahkum edildiği bu dünyaya bir yeni söz söyleyen bir Türkiye var artık.
Organik bir lider profili olarak Mesut Barzani
Mustafa Ekici
Mesut Barzani’nin tevazusu, Müslüman kimliği, bu kimliğin Kürt toplumunda yarattığı saygın kabul, bir kangrene dönüşen Kürt meselesinin çözüm yollarının ve İslam milletinin üzerinde ortaklaşacağı temel değerin vurgulanmasıdır adeta.
Defolun vatanımızdan!
Mustafa Ekici
Bu halk, binbir türlü hile ve plan ile size kaptırdığı evlatlarını, kendi parasıyla, alın teriyle alınmış ve kendisine doğrultulmuş tanklarını, uçaklarını, kamyon kamyon füzesini, mermisini, silahını, hatta omzu kalabalık, robotik adamlarınıza giydirilmiş mintanlarını, fanilalarını, pantolonlarını, postallarını bile geri alıyor sizden. Artık çırılçıplaksınız.
Sömürgeleştirme operasyonunda Kürt ve Rus lejyonuna dair
Mustafa Ekici
Bu toprakların kadim değerlerinden neşet eden büyük ve kapsayacı irade olarak Yeni Türkiye, Kürtleri ne Türkiye’de ne Suriye’de ne Irak’da ne de başka bir yerde Batı’nın kiralık lejyonlarına terk edemez.
Siyasi cüruf olarak sol siyaset ve Kürt kartı: KYB-GORAN-PKK
Mustafa Ekici
100 yılı aşan bir süredir emperyalist sömürge faaliyetlerinin odağı haline getirilen, mağduriyetinden emperyalist faaliyetlere kullanım değeri yüksek bir sosyoloji yaratılan Kürtler, artık emperyalist Batı’nın elinden kurtarılmalı. Kürtlerin bölgenin kadim değerleri etrafında yeniden büyük aileye güçlü şekilde katılımı sağlanmalıdır.
Bir siyasi proje olarak Nevruz
Mustafa Ekici
Nevruz, gerçekte Kürt bilinç altında bahar bayramından öte bir anlam taşımamaktadır. Fakat Kürt nasyonal sosyalizminin yeniden tasarladığı şekli ile Nevruz, Kemalist rejimin dayattığı akıl dışı inkâr ve asimilasyonun yarattığı baskı ortamında, Dahhak’a karşı isyan eden Kawa sembolleri ile Zerdüştlük, özgürlük, halk isyanı ve modern bir ulus yaratma projesinin başat sembolü olmuştur.
Hendek, yıkım, ölüm! İyi de niçin?
Mustafa Ekici
Hendek siyaseti 200 bini geçen göç, binleri aşan kayıplar, 100 milyonları bulan maddi zararlara sebebiyet verdi. Kanlı saldırılarının yarattığı travma, Müslüman, solcu, sağcı bütün Kürtlere şu haklı soruyu sorduruyor: Niçin?
Kürtleri Rus emperyalizmine oyuncak yapanlar
Mustafa Ekici
Putinizm ve PKK’nın anlamadığı bir şey var; Kürt sosyolojisine ve bölgenin diğer halklarına Rus emperyalizminin verebileceği hiçbir şey olmadığı gibi, Rusların yüzyılın başında en başta Kürtlere ve bölge halklarına yaşattığı zulümler, zorbalıklar, aldatmalar ve kıyımlar henüz tarih bile olmamıştır. Hafızalarda capcanlıdır.
Kürdü hendekte boğmak...
Mustafa Ekici
Sadece küçük kasaba ve ilçelerde kazdıkları hendeklerde değil, binlerce Kürt gencini akıl almaz bir kurmay cehaleti ile savaş uçaklarına siper eden, dağlarda kurda kuşa yem eden, bir mezar taşından bile yoksun kılan bu sapkın sol fantezisi peşindeki ekiplerin anlaması gereken, halkın bu zalimliğin ve ihanetin hesabını er geç soracağıdır.
Kurmê Darê ji Dêre*
Mustafa Ekici
En kaba şekli ile bir itaat kültürü dayatan, Kültleştirilen liderlik etrafında efsunlu bir dünya yaratan Kürt nasyonal sosyalizmi bugün Kürt halkı üzerinde, 17 ve 18. Yüzyılda batılı sömürgecilerin Afrika ve Asya’da yürüttüklerinden hiç de farklı olmayan bir asimilasyon, bir dejenerasyon, dilde, kültürde, yaşam biçiminde ve ailede Kemalizm’in bile başaramadığı bir köksüzleştirme hareketi yürütmektedir.
Üretilmiş bir cinnet laboratuarı: IRAK
Mustafa Ekici
Goran’ın başı çektiği sosyal karmaşanın, Türkiye/IKBY ilişkilerinden ve Türkiye’nin çözüm süreci ile de ortaya koyduğu yeni Ortadoğu vizyonundan rahatsız olan İran tarafından yönlendirildiği gözlemleniyor. Türkiye’deki ‘seni başkan yaptırmayacağız’ kampanyasına benzer dinamik ve jargonlar ile gelişen Barzani ve KDP karşıtı olaylara PKK’nin destek verdiği de ortada.
Lazarus Morel: Hepinizi özgürleştireceğim!
Mustafa Ekici
Kürt meselesi, işlevselliği ve ürettiği siyasal değer anlamında Lazarus Morel çapında bir deha ile yönetilen, çok kârlı bir siyasal tecim meselesidir. Türkiye’de 80’lerden beri devam eden can acıtıcı terör hadiseleri, Kürdün ahlaki haklılığı üzerinden varlık kazanan bir ürün olarak, emperyal siyasa piyasasının en değerli mallarından oldu.
Irak Kürdistanı’nda paralel oyunlar
Mustafa Ekici
IKBY’de onyıllardır örgütlenen Fettullah Gülen’e bağlı grupların, Ak Parti ile iyi ilişkiler geliştiren Barzani yönetimine diş bilediği sır değil. Süreç içinde, hukuk kurumlarında, güvenlik ve ekonomi yönetiminde ne kadar etkin oldukları, KYB/Goran ile kol kola nasıl kürdistan bölgesinin yıkımı rağmına plan icra edecekleri gün yüzüne çıkacaktır.
Bir misyon kanalı olarak TRT KURDİ
Mustafa Ekici
Çözüm Süreci Türkiye’nin, emperyalizmin yüz yıl evvel inşa ettiği siyasanın karşısına bölge jeopolitiğinden neşet eden, organik ve insani tarafları oldukça güçlü bir yeni siyasa koyma girişimidir ve bu girişim, emperyalist güçleri ve onlarla ilintili çevre ve yapıları huzursuz etmektedir.
Acıdan merhamet devşirmek
Mustafa Ekici
Yeryüzünde bozgunculuk yapanlara karşı direnmenin’ varoluşsal bir durum olduğu gerçeği hiç çıkmadı İslam Milletinin yüreğinden. Bugün ‘dünya beşten büyüktür’ diye haykıran Müslüman liderlerin temel hareket noktası budur.
Nakli kuburdan Beka sorununa...
Mustafa Ekici
Millet, varlığının, gövdesinden çok daha büyük olduğunun gayet bilincindendir. Bu korkuların çizdiği sınırların birer heyuladan ibaret olduğunun farkındadır. Tarlaya karga kovsun diye dikilen korkuluklar olduğunun farkındadır. Şimdi kendisini yönetsin diye kurduğu meclislerin de bunları fark etmesini beklemektedir. Duymasını becerenler için tıpkı şairin dediği gibi seslenmektedir: Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Sana saygı duymuyorum!
Mustafa Ekici
Peki Kongo’nun evlatlarına ne oldu? Belçikalı Spethan’lar, Liefe’ler ışıltılı caddelerde salınıp hayatın tadını çıkarabilsinler diye vahşice hayattan koparılan, akıl almaz acılar içinde Kongo’nun derelerinde, çamurlu sazlıklarında saygısızca ve daha canları bile çıkmadan ölüme savrulan Rishi ve 20 milyon Kongolu akranı, akrabası, arkadaşı...
Bir direnme biçimi: DONMAK
Mustafa Ekici
Kendini kurban sunan bu çocuklar, gençler derin bir inanç ve umud ile dikildiler düşmana karşı. Bu saldırıların aklı zorlayan bir nefret içerdiğini ifadeye gerek yok. Sadece onurumuz için savaştık.