Tüm Yazarlar
Ali Murat Yel Yazıları
Neo-liberal kapitalizm ve Black Panther
Ali Murat Yel
Etnografik olarak ‘öteki’nin temsili yine antropolog tarafından yapılmakta ve ‘öteki’ ancak onun münasip gördüğü ölçüde sesini duyurabilmektedir. Black Panther filmi de bir “Siyah Hollywood” filmi olmaktan öteye gidememektedir. Bir başka deyişle neo-liberal düzende kapitalizm kazanmaya devam etmektedir.
Uluslararası sistemin teopolitik açmazları ve umutları
Ali Murat Yel
Ortadoğu konusu Batılı siyasetçiler için teopolitikanın bir konusudur ve siyasetçinin kimliği ile siyasi tavrı arasında benzerliğin en çok olduğu alana işaret eder. Papaların modern dünyada siyasi güçleri çok olmasa da mesela Kudüs gibi bir hususta Avrupalı siyasi liderler üzerinde etki kurabilmesi mümkündür.
Sinemada ‘genç’ tiyatroda ‘delikanlı’ Karl Marx
Ali Murat Yel
Der Junge Karl Marx filmi sinematografi ve senaryo bakımından oldukça zayıf. Oysa 900 kişilik Bridge Theatre salonunda seyircilerin karşısına çıkan Young Marx oyunu, bu tarihsel kişilikleri “1850’li yıllar Londra’sında hayat aynen böyle yaşanmıştır” gibi bir anlayışla daha insani bir hale dönüştürebilmiştir.
Papa Francis: İlahi ekonomi ya da kilise seçkinlerinin ekonomisi
Ali Murat Yel
Papa Francis’ten beklenen Katolik Kilisesi’nin dogmalarına bilimsel yaklaşımlar ve yeni analizler getirmek yerine kendi atalarının en çok bildiği misyonerlik çabalarına hız vermesi ve daha fazla insana ulaşmaya çalışmasıdır. Bu arada efendileri dünyaya yeni düzenler getirmekle meşgul olacaklardır. Artık birilerinin Papa’ya Kilise’nin din alanından çoktan çıktığını ve seküler bir kurum gibi çalıştığını dünya işlerine ve iktidarlarına haddinden fazla karıştığını hatırlatması gerekmektedir...
İslamofobi’den nefret suçlarına ABD ve İslam ilişkileri
Ali Murat Yel
Eğer 14 yaşındaki esmer tenli ve gözlüklü öğrencinin adı Ahmed ve soyadı Mohamed olmasaydı böylesine bir olay yaşanır mıydı? Herhalde aynı yaşlarda beyaz tenli bir John Snow aynı muameleye maruz kalmazdı.
‘Beyaz adam’ın yükü giderek ağırlaşıyor
Ali Murat Yel
Madem demokrasi bize gelmiyor, o zaman biz demokrasiye gidelim diyerek yıkılmakta olan ülkelerini terk ederek Batı’ya gitmeye çalışan bu insanlar aşağılayıcı bir tabir olan “kaçak” kelimesiyle tarif ediliyor. Ve maalesef kimse bu insanların neden vatanlarını ve evlerini terk etmeye mecbur bırakıldıklarını sorgulamıyor.
Suçu ‘modern-uysal diktatörlere’ atın!
Ali Murat Yel
Dünyanın geri kalanında yaşayan bizler, Batıcı propagandanın ve onların bizim yerel kültür ve farklılıklarımızı görmezden gelerek kendi menfaatleri lehine tekrar tekrar dizayn etmeye çalışan mega-projelerinin edilgen bir parçası olmaktan artık usandık...
Papalık ve Ermeni Soykırımı iddiaları
Ali Murat Yel
Bir yandan devlet başkanı da olan Papa’nın hem dini hem de seküler rolleri vardır. Dini söylemlerinin dindarlar üzerinde bir etkisi olabilirken seküler söylemlerinin siyasi açıdan özellikle uluslararası kamuoyunda her zaman itibar görmesi beklenmemelidir.
Papa’dan Erdoğan’ı eleştirmesini beklemek
Ali Murat Yel
Dinler arası diyalogu teşvik eden bir cemaatin diğer inançların din adamlarına gösterilmesi beklenen nezaket kurallarını herkesten daha iyi bilmesi gerekir. Gülen Cemaati’nin, Papa’yı davetin şimdiye kadar yapılan diyalog görüşmelerine yapacağı katkıdan memnun olması gerekirken davet mektubundaki ifadeleri “ikiyüzlü övgüler” diyerek eleştirmesi düşündürücüdür.
İktidarı devirme deneyimleri
Ali Murat Yel
Eğer bir ülkede halkın çoğunluğu belirli bir siyasi partiden memnunsa o partinin icraatlarından rahatsız olan muhalifler ancak demokratik çerçevede değişim taleplerini dile getirebilirler. Siyaset dışı yöntemlerin olası başarıları da uzun sürmeyecektir.
Gezi ve Posthegemonya
Ali Murat Yel
Düşmanca ikilikler, toplumu keskin çizgilerle ayıran hegemonya eksenlerinin çabasına işaret ediyor. Eski rejimin çok tanıdık olduğu bir tavır bu. Biz ise, herhangi bir “Gezi” veya “iktidar” ruhu altında genellenemeyeceğimizi farkettiğimiz anda, demokratik bir siyasetin mümkün olduğunu görebileceğiz.
Demokrasinin geleceği ‘O GÜN’…
Ali Murat Yel
Demokrasi düşüncesini, çoğunluğun siyasal temsil kabiliyetiyle devlet aygıtına egemenliği olarak değil, azınlığın mümkün olduğunca sesini ön plana çıkarabilen ve egemen toplumsal sınıflar tarafından ikna edici biçimde duyulmasını sağlayan bir doğrultuda etkin kılmalıyız.
Bir ‘sömürü nesnesi’ olarak Müslüm Gürses
Ali Murat Yel
Vahşi kapitalizm Müslüm Gürses’in hitap ettiği kitlelerin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak onu lüks tüketim maddelerinin reklamında değil, iç göçlerle büyük şehre gelmiş fakir halkın içeceği olan çay reklamlarında kullanmıştır.
Papa’nın istifasından bize ne!
Ali Murat Yel
Papaların Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesindeki rolü Orta Doğu halklarının hafızasında hala korunmakta ve Papa’nın tüm Avrupa ülkelerinde siyasi bir etkisinin olduğuna inanılmaktadır. Hâlbuki Papalık siyasi gücünü çoktan yitirmiştir.
Yerli İslamofobi ve görsel kültür
Ali Murat Yel
Son karikatür tartışması göstermektedir ki İslamofobi’yi yalnızca Batı temelli bir toplumsal güdü olarak düşünmek yerine, uzun yıllardır başucumuzda eylem alanı bulan bir korku hali olarak ele almak durumundayız.
Anna Karenina’nın intikamı
Ali Murat Yel
Her toplumun kendisine özgü değer ve yargıları olmasına karşın bu değer ve yargılara uyanların her zaman mutlu ve huzurlu olduğunu söyleyemeyiz.
Dünya dindarlaşıyor
Ali Murat Yel
Dinlerin nüfusları ve kamusal hayattaki etkilerini ölçen araştırma, dünyanın dindarlaştığını ve çok da uzak olmayan bir tarihte Müslümanlığın en kalabalık nüfuslu din olacağını gösteriyor.
Kemalizmin kutsalları...
Ali Murat Yel
Ülkemizin doğusundaki sınır illerimizden Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyündeki Karadağ sırtlarında her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 18:00’den itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti yaklaşık 20 dakika boyunca izlenebilmektedir.
Değerler araştırmasında ‘Tarihin Sonu’
Ali Murat Yel
Araştırmanın bulmaya çalıştığı, ülkelerin ve toplumların demokrasiye ve seküler hayat tarzına karşı duydukları arzu ve bu arzunun nasıl arttığı bilgisi bize “Tarihin Sonu” tezinin doğrulanmaya çalışıldığı izlenimi vermektedir.