Tüm Yazarlar
Aydın Enes Seydanlıoğlu Yazıları
Yabancıya en yabancı ülke: Almanya
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Irkçılığın Almanya’da hiçbir yüzyılda tam anlamıyla son bulmadığı ortadadır. Almanya ana akım medyasının Türkiye ve Avrupa’daki Türkler hakkındaki haberlerinin taraflı ve politize edilmiş olması hasebiyle, Mesut Özil olayında bir kez daha şahit olduğumuz gibi, Almanya’daki Almanlar ve Türk topluluğu arasındaki devam eden “dost-düşman ilişkisini” yeniden körüklemiştir.
Berlin’de hakimler var (!)
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Aşırı sağcı terör örgütü NSU’nun sekiz Türk’ü katlettiği olaylarla ilgili davada çıkan nihai karar, Nazi ideolojisi besleyenlere cesaret verecektir. Bundan böyle Almanya’da yabancılara yönelik ırkçı saldırıların giderek artacağını tahmin etmek zor değildir.
Avrupa’da kamu diplomasisinin gerekliliği
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Türkiye, devleti ve toplumuyla dünyanın en yanlış anlaşılan ülkelerinin başında geliyor. Bu algının ve Avrupa kamuoyundaki önyargıların kırılması için kamu diplomasisi alanının değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Türkiye kendisini tanıtamayan, tanımlanan bir ülke haline gelir ki, tanımlamalar önyargılardan beslenir.
Almanya ve Türkiye arasında yeni bir sayfa açmak mümkün mü?
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Geride bıraktığımız iki yıl, Türkiye ve Almanya ikili münasebetleri açısından oldukça sıkıntılı geçen bir dönemdi. Almanya Federal Meclisinde kabul edilen Ermeni soykırımı yasa tasarısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonucunda Almanya´nın Türkiye´ye karşı takındığı tavır ve darbe teşebbüsünde bulunanlara sığınma hakkı vermesi, İncirlik Askeri Üssü meselesi, Die Welt gazetesinden Deniz Yücel ve Büyükada’daki toplantısı baskınında tutuklanan Peter Steudtner olayı…
Türk-Alman ilişkilerinin seyri ve Türk diasporasının rolü
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Türk medyası Çavuşoğlu-Gabriel buluşması sonrasında iyimser yorumlar yapsa da Alman basınında durum bunun tam tersi oldu. Gabriel, medyanın yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Türk-Alman ilişkilerinde son dönemde iyimser bir atmosfer hakim fakat oldukça derin yaralar alan ilişkilerin kısa vadede düzelebileceğini tahayyül etmek, aşırı iyimser bir beklenti olur.
Almanya'da hükümet görüşmeleri ve koalisyon krizi
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Merkel işbirliği yaptığı bütün partileri kendi potasında eriten ve bu partilerin taleplerini kendi ajandası doğrultusunda hizaya getirmekte mahir bir siyasetçi olduğunu ispatlamıştır. SPD, FDP ve CSU örneklerinde de görülebileceği gibi bu durum, partilerin Merkel ile olan koalisyon sonrası sabit oylarını kaybetmelerine yol açmaktadır.
Almanya için alternatif mi? Kaos mu?
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Almanya için Alternatif Partisi birçok farklı din, dil ve etnik kökeni içinde barındıran Alman toplumu için bir alternatif değildir, aksine bir sorundur. Türk kökenli sivil toplum örgütlerinin Almanya’daki mevcut siyasi tabloda kendi varlıkları için artık yeni bir söylem geliştirmesi gerekmektedir.
Almanya’nın ‘kültür savaşı’ ve Türk diasporasının zor seçimi
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Seçim barajını geçmesi muhtemel görülen partilerin programları incelendiğinde Türk kökenli seçmenler için maalesef bir alternatif bulunmamaktadır. Yeşiller ve Sol Parti’nin içinde olacağı bir koalisyonun ise Almanya-Türkiye ilişkilerini bugün olduğundan da kötü bir sürece götüreceği söylenebilir. 24 Eylül’de gerçekleşecek parlamento seçimlerinde Almanya’daki Türk diasporası için tercih yapmak zor gözükmektedir. Bu süreçte Türk toplumu büyük yaralar almıştır.
Bismarck Almanya’sına dönüş mü?
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Almanya göçmenlere monolitik bir kültür dayatmakta ve radikal bir asimilasyon politikası uygulamaktadır. Bu durum göçmenlerde derin yaralara sebebiyet verir ki, insanlık tarihi bu tecrübenin hiçbir kesime faydası olmayacağını birçok kez kanıtlamıştır. Bismarck dönemi kültür savaşının 21. yüzyıla yansıması, bu ülkeye hizmet etmekle ömrünü heba etmiş bir topluluğa yapılmış çok büyük bir haksızlıktır.
Almanya’da bir asimilasyon kamuflajı olarak ‘öncü kültür’ tartışmaları
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Alman filozof Jürgen Habermas’ın da işaret ettiği gibi Alman anayasasının liberal yorumuna göre bir Alman öncü kültürünün yayılması mümkün değildir. Liberal bir anayasa ülkede var olan çoğunluk kültürüne rağmen farklılıkların temayüz edeceği bir ortamı sağlamalıdır.
Halkoylaması sonuçları ve Türk diasporasını bekleyen zor günler
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Referandumda paradigmayı belirleyenlerin tercihlerine aykırı bir sonuç çıkması, Türk diasporasını Avrupa’da büyük sıkıntılarla yüzyüze getirdi. Referandum sonucu bugünkünden farklı olsaydı, varolan bazı eksiklerimize rağmen, yapılan eleştirilerin hiçbiri gündeme gelmeyecekti. Avrupa’da yaşayan Türk toplumu bütün baskılara rağmen ve sürecin sonunda neler yaşayacağını bile bile referandum sürecinde anayasa değişikliğinin geçmesi noktasında büyük destek sağladı.
Almanya’da marjinal sol perspektiften tanımlanan Türkiye
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Türkiye ve Almanya birer NATO müttefiki olmaktan öte, birbiriyle çok girift ilişkileri olan iki ‘akraba’ ülke durumundadır. Türk-Alman ilişkileri ekonomik, sosyal ve Almanya’da yaşayan Türk diasporası dolayısıyla özel bir niteliğe sahiptir. Bu münasebet bir kısım marjinal sol ve radikal unsurların söylem üstülüğüne kurban edilmemelidir.
Avrupa’nın ‘Hayır’ı ve aşırı sağ kıskacında Türk diasporasının geleceği
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Avrupa ile yaşadığımız gerilimli sürecin birkaç yıl sonraki sosyolojik geri dönüşü, çok kültürlü Avrupa için olumlu sonuçlar doğurmayacak ve Türk diasporasının Avrupa’ya olan aidiyet duygularını zedeleyecektir. Bireylerin sosyalizasyon süreçleri ve kimlik inşası, gelip geçici çekişmelere feda edilmeyecek kadar önemlidir.
Nasyonal sosyalizmin 21. yüzyıla izdüşümü
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Almanya ırkçılık konusunda sicili bozuk bir ülke olarak tarihe geçmiştir. Bu nedenle Almanya’daki ırkçılık yeryüzündeki herhangi bir ülke içersinde yaşanan ırkçılık ile mukayese edilemez. Bu sadece Almanya’da yaşayan mülteciler ve yabancılar için bir tehlike değildir. Mesele dünya barışını ilgilendiren bir meseledir. Dünya kamuoyu Almanya’daki ırkçılık ile Irak ve Suriye ile ilgilenildiği gibi ilgilenmelidir.
Erdoğan düşmanlığının Batı’daki sosyolojik temelleri
Aydın Enes Seydanlıoğlu
Batı, kendisi ile eşit göz hizasında konuşan bir muhataba tahammül göstermemekte ve bu tip eğilimlerde bulunan ve girişimleri olan liderleri önce içeride sonra da dünya kamuoyunda şeytanileştirme stratejisi izlemektedir. Geçmişte bir nebze başarıya ulaşmış olan bu taktiğin küreselleşen dünyada çok etkili bir yöntem olamayacağı açıktır.