Tüm Yazarlar
Necdet Subaşı Yazıları
Yeni anlama biçimleri
Necdet Subaşı
Dinin temel iddialarını Aydınlanma'nın kurucu retoriğiyle şekillendirilmiş bir radikalizmle hırpalayan erken dönem modernleşmecilerin ardından bugün çok daha içeriden gelen yeni bir ekstrem dalga onu varoluşsal yönleriyle yetinmeksizin bizatihi dinî ve kültürel dinamikleriyle olabildiğince sıkıştırmakta, sürece en çok da dindar-muhafazakâr zemin sosyolojik olarak teşne olmaktadır.
Ayrışmadan arınmak
Necdet Subaşı
Dini hem devletle hem de toplumla bir ayrışma kriteri olarak öne sürenlerin güttükleri kutuplaşma siyasetinde içkin olan tehlike artık daha kolay fark edilmektedir. Toplum dinsel arınmışlığın meşru ve makul yollarını, birbiriyle çatışma içine düşmeksizin öğrenmek ve kendi selametini bihakkın temin etmek istemektedir.
Kendini ‘el’e vermeyen Millet
Necdet Subaşı
Farklı siyasi ilgileriyle toplumun nabzını ve yönelimlerini hesap dışı tutmayı alışkanlık hâline getiren politik aktörlerin bundan böyle milletin zor zamanda ortaya koyduğu yüklü dip akıntıları dikkate almaları ve politik ajandalarını bu yönde yeniden güncellemeleri gerekecektir. Bu akıntıların güçlü bir tercihle iktidara gelen AK Parti için söyledikleri ise daha incelikli, daha derin ve oldukça katmanlıdır.
Yediklerimiz helal; kaplarımız zehirli!
Necdet Subaşı
“Nerede hata yaptık?” sorusu bütün ihtişamıyla hepimizi ilgilendirmektedir. İslâm’ın kendi sahih gerçeğinin, o muhteşem ikliminin bugün tek tek her birimizi ürküten bir silaha dönüşmesinden kim sorumludur? Cihat gerekçesiyle akılları çelinen gençlerin Kandil’e kaçırılan çocuklardan farklı bir kaderleri olacak mıdır?
Kazaya, kadere ve insaniliğe dair... Soma milat olsun!
Necdet Subaşı
Tedbiri elden bırakmamayı öğütleyen bir geleneğin Soma’daki trajediye yorumu ne olacaktır? Yaşanılan her olay ve dramdan derin toplumsal çalkantılar üreten bir siyasal söylem akışının insan yetiştirme düzenimizdeki hangi çatlaklardan nefes aldığını bize hangi sosyal bilimci gösterecektir?
Dine ayar çekenler din adına ahkam kesenler
Necdet Subaşı
Türkiye’de dinin ve devletin yeni bir celsede aralarındaki soğukluğu en aza indirecek bir müzakereye doğru ilerledikleri açıkça fark ediliyor. Devlet din alanındaki muhasarayı kaldırırken toplum da iğva ve desiselerle maneviyatı çarçur edilmiş bir geçmişe rağbet etmek yerine gündelik hayatı sağlam ideallerle inşa edecek bir zihinsel inkılap için hakikat temsillerinin müktesebatını, sicil ve muhteviyatını gözden geçiriyor.
Devlet dinin neresinde, din devletin neresinde?
Necdet Subaşı
İlahiyat fakülteleri gerek disipliner ağları gerekse memleket meselelerinin birer parçası olarak taşıdığı niteliğiyle, Türkiye’nin daha başlangıç itibariyle kendisi için belirlediği yol ve istikametlerden bağımsız olarak ele alınamaz.
...ki zübde-i alemsin sen!
Necdet Subaşı
Bugün insanı hemen her fırsatta tebcil eden bir Peygamberin ortaya koyduğu prensipleri başlı başına kritik etmek, yaşadığımız ihtilafların çözümünde 15 asra yaklaşan bir tecrübenin belli başlı özelliklerini incelemek gerekiyor.
Zamanın ruhu ve sünnetullah
Necdet Subaşı
Mevcut hayat tasavvurunu terketmeyi, mesela geleneği tüm ağırlıklarıyla birlikte atmayı, hâlihazırdaki zihniyet dünyasıyla çekişmeyi öneren ‘zamanın ruhu’nun kendi meşruiyetini nerden aldığı bugün hiçbir şekilde tartışılmamaktadır. Oysa bilgi, sermaye, küresel akışkanlık ve medyatik zihin yönlendirmelerinin etkisi dikkate alındığında mevcut heyecanın hiç de masum olmadığı açıkça fark edilir.
Üstâd’ı yâd etmek; ama nasıl?
Necdet Subaşı
Bugünün koşullarıyla kayıtlı dini, siyasi, entelektüel ayrışmalar üzerinden Necip Fazıl’ı değerlendirmeye almak her şeyden önce onun içine doğduğu verili dünyayı ve hiç de sevimli olmayan sosyo-psikolojik şartlarını ihmal etmek demektir.
Türkiye’de İslamcılığın seyr-ü seferi
Necdet Subaşı
Muhafazakâr söylemlerin yeni adresi AK Parti iktidarında dinsel yoğunluğun derinliğine ilişkin beklentiler sıra dışı bir şekilde çeşitlenmekte, böylece Türkiye’ye özgü sayılabilecek ‘Cumhuriyet İslâmcılığı’nın rota ve içeriği yeniden biçimlenmektedir.