Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

İkram Bağcı
ibagci@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Akademilerde sinsice saklanmanın peşindeler!

03 Mart 2016 Perşembe

‘Biz bunların ne yapmaya çalıştığını biliyorduk ama o zaman size anlatamadık!’ , ‘Bu yapının önünü açan şimdiki hükümet değil mi? Onlarda bu durumdan mesul değil mi?', ‘Bir zamanlar bu yapıya karşı uyaran herkesi dışladınız...’

Yazılarımızdan sonra gelen mesajlarda eleştirel bakış açılarını yansıtan birkaç cümleyi yukarıya aynen koydum. Ortada duran görünürde gerçek gibi algılansa da arka planda bilinmesi gereken bazı hususların gözlerden kaçtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Akademilerde paralel yapının örgütlenmesi ve bu yapının önemli adımları her ne kadar Ak Parti dönemi ile yükselişe geçtiği görülse de daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu yapılanmanın akademilere karşı esas planlarını hayata geçirme evresi 28 Şubat dönemi ile başlamıştır. Sonraki yıllarda hemen hemen tüm bakanlıklarda yurt dışı eğitim burslarını bu yapının elemanları tarafından organize edildiği artık ortaya çıkan bir gerçek.Kendini gizleyerek gelen bu yapının elemanlarını tüm kamu daireleri Ak Parti dönemi ile tanımaya ve keşfetmeye başladı diyebiliriz ki ilk dönem itibariyle bu yapı kendini gizleme ihtiyacı bile duymamıştır.

Hem ülke içinde hem de ülke dışında kendi elamanlarının gerekli eğitimi almaları adına her türlü çabayı gösteren paralel yapının Ak Parti’nin iktidara geldiği dönem itibariyle yetişmiş eleman ihtiyacının sadece kendilerinde olduğunu pazarlayarak devlet dairelerinde yer almaya başlamaları tesadüf olamaz. Sonraki süreçte ise Ak Partinin bu yapının elemanlarına kadrolaşma adına yer vermesi ise tamamen iyi niyete dayanırken bu yapının üst yöneticileri tarafından geleceğe dair bazı planlarının olduğunu düşünememek ayrı bir yazı konusu olarak ele alınabilir. ‘Bu yapı kamuda kendi amirlerinin değil imamlarının sözünü dinliyor’ serzenişi ise bu yapının gerekli kadrolaşmayı Ak Parti’yi bir araç olarak kullanıp yeterince güce ulaştıktan sonra yapılan bir tespit olarak kendini gösteriyor.

Bu yapıya karşı kamu kurumlarında gerekli önlemlerin alınmaya başlanması ile hala bazı olumsuzluklar yaşanmıyor değil. Sahte dil belgesi ve usulsüz akademik unvanların dağıtılması ise bu yapının gerekli gücü edindikten sonra gözü dönmüş bir şekilde yaptığı pervasızlıkların sadece akademilerde tespit edilen faaliyetleri. Sıra akademilerde bu yapının usulsüzlüklerine geldiğinde tüm gerçekler ortaya çıkınca herkes çok şaşıracak belki ama dediğim gibi sıra geldiğinde…

Akademilerde, paralel yapının bir zamanlar polis akademisinde yer alan yetkilileri ile kimlerin nasıl kol kola girdiği, bu yapının sadık elemanlarını bir gecede üniversitenin kadrolarına kimlerin nasıl aldığı, bunların bir araya gelip ülkeye ve yöneticilerine neler söyledikleri ve neyi planladıkları, okunmuş olduklarını düşündüklerinden olsa gerek hiç ortaya çıkmayacağı sanılıyor. Yenen hakların yapılan usulsüzlüklerin Hak kapısına dayandığını göremeyecek kadar kör ve kendinden emin olan bu yapının faaliyetlerini her alanda ortaya çıkmasını engellemek adına bahar aylarına hazırlandığı ise artık istihbarat kurumlarınca belirlenen bir gerçek.

Kendince artık sinsi planlarını uygulamaya koymanın özgüvenini gösteren bu yapının akademilerdeki elemanları şimdilerde muhafazakâr milliyetçi görünümünün yanında, Ak Parti teşkilatlarına yakın durma, MTTB, Ensar Vakfı, İHH gibi vb. oluşumların içinde gizlenmeye çalışmaları, yeri geldiğinde tekrar bir araya gelebilmenin düşüncesi içinde olduklarını gösteriyor. Biz bu kadarını buraya koyalım ve sadece şimdilerde klişe gibi duran ama hakikatin tam kendisi olan ‘Plan yapanların üzerinde bir plan yapanın da olduğunu da’ hatırlatarak bir şeylere sıranın artık açık ve net belgelerle geleceğini de belirtelim.

Açıklama:

‘Kırgızistan’da yaşanan bir zulüm süreci’ adlı yazım ile ilgili bana ulaşan ve gerekli açıklamayı YÖK Basın müşavirliği aracılığı ile yapan Sayın YÖK Başkanı Yekta Saraç’a teşekkür ederim. Kırgızistan’da yer alan Manas Üniversitesi’nin YÖK tarafından değil uluslararası anlaşma gereği mütevelli heyeti tarafından yönetildiğini ileten basın müşavirliğine de teşekkür ederken o heyetin içinde yer alan YÖK üyelerinin de biraz daha bu yapı ile mücadelede hassas olması gerektiğini de buradan hatırlatmak isterim.